Missbruk inom HBTQ

Som HBTQ person finns det fortfarande en hel del sociala tabun och fördomar att tacklas med. Det kan handla om att ha en mycket religiös förälder som tycker att homosexualitet är en dödssynd, att ha klasskamrater som retas eller arbetskollegor som tittar snett. Trots mängder av information och öppna samtal är det inte alltid så lätt att komma ut, vare sig för ungdomar eller vuxna, och det kan tyvärr få allvarliga konsekvenser.

I olika studier har amerikanska forskare påvisat att bi- och homosexuella ungdomar lättare hamnar i drogmissbruk än heterosexuella och enligt en artikel i tidningen Accent beror det bland annat på att de måste tampas med just diskriminering. Att känna sig särbehandlad eller mobbad kan leda till depression och till och med självmordsbenägenhet och här kan alkohol och droger upplevas som en lättnad för den som utsätts, om än en tillfällig sådan.

En trygg tillvaro

Alla människor har rätt till trygghet men det innebär också att ta ett ansvar och göra något åt saken. Det finns hjälp att få vid misstanke om en kollegas drogmissbruk på jobbet och det handlar lika mycket om hur själva missbruket kan behandlas som orsakerna till det. En frisk studie- eller arbetsmiljö med gott ledarskap är viktig för alla men för den oinvigde kan det vara svårt att veta hur den ska skapas. Därför är det A och O att få hjälp av utbildade och erfarna experter som kan ge effektiv assistens med allt från att öppna nya kommunikationsvägar till vård och stöd.

Om en förälder eller en kollega reagerar med aggressivitet vid misstankar om exempelvis homosexualitet och/eller missbruk måste det hanteras på rätt sätt. Det är lätt att peka finger och att kalla personen intolerant eller homofob och även om grundtanken är välmenad gör agerandet inget annat än att skapa ytterligare konflikt. Det finns sätt att öppna samtal utan hårda ord och med rätt vägledning kan förbättrade relationer uppnås.