Platser att mötas på för hbtq-ungdomar

Den psykiska ohälsan är hög bland hbtq-ungdomar. En orsak till detta skulle kunna vara en känsla av isolering och utanförskap, då man inte vågar vara öppen med sin läggning av rädsla för att bli utfryst eller få ta emot hot. Det kan även vara så enkelt att man inte känner sig välkommen i den heteronorm som genomsyrar stora delar av samhället. För dessa, och alla andra hbtq-ungdomar, behövs fristäder som tydligt markerar mot kränkande behandling och aktivt arbetar för att vara en tillåtande och välkomnande plats. Dessa fristäder har länge varit få till antalet.

Öppnar trygg fritidsgård för hbtq-ungdomar

Det har länge saknats mötesplatser för unga hbtq-personer, framför allt för de som inte bor i de centrala delarna av storstäderna. Och behovet är stort. Detta stod klart för fältassistenterna i Bromma efter en rapport från Myndigheten för ungdom- och civilsamhällsfrågor. Fältassistenterna är sedan tidigare hbtq-certifierade, men ansåg att mer behövde göras. Med hjälp av finansiering från Stockholms stad kunde drömmen besannades: en Mötesplats för unga hbtq-personer öppnar i Alviks kulturhus. Mötesplatsen döptes till Indigo och kommer att ha öppet på fredagar mellan kl 18-21 från och med den 2 december. Indigo är öppet för alla mellan 12-18 år, kräver ingen föranmälan och är helt gratis.

Trygghet, inte segregation

Man skulle kunna argumentera att dessa ”trygga mötesplatser” snarare bidrar till segregation och ett ökat ”vi och dom”-tänk. Detta ser inte fältassistenterna i Bromma, som snarare menar på att hbtq-ungdomarna behöver trygga mötesplatser där deras identitet, läggning eller pronomen inte ifrågasätts och skapar reaktioner. ”Vi kommer att ha pyssel, fika och kanske bakning” säger Anna Bergman. Tanken är att det ska vara som vilken fritidsgård som helst, med det undantaget att man aktivt arbetar för att välkomna alla ungdomar, oavsett läggning eller identitet. Indigo kommer att bli den andra mötesplatsen finansierad av Stockholms stad, tillsammans med Spektrum på Södermalm. Utöver dem finns i centrala Stockholm också Egalia som drivs av RFSL (riksförbundet för sexuellt likaberättigande).