Homosexualitet i djurriket

Homosexualitet hos djur är något som är betydligt vanligare än man skulle kunna tro. Detta fenomen har observerats hos över 1500 olika arter, från insekter till primater. I vissa fall handlar det inte heller om exklusivt homosexuellt beteende; hos exempelvis bonobo (dvärgchimpans) handlar det oftare om bisexualitet, dvs sexuellt och intimt beteende med artfränder av olika kön. Det är alltså ganska tydligt att detta inte är något som endast förekommer hos människor och trots att vetenskapsvärlden länge varit motvillig att acceptera denna slutsats så har det på senare tid förändrats.

Homosexualitet i naturen

Giraffe Tongue Out Portrait

Flera välkända arter har observerats att uppvisa homosexuellt beteende. Bland annat gräsandshanar har en tendens att para ihop sig, och svanshonor har vid flera tillfällen setts stjäla ägg från heterosexuella svanpar och sedan uppfostrat ungen tillsammans själva. Tio procent av alla baggar vägrar para sig med tackor och föredrar istället varandras sällskap och hos giraffer är det till och med vanligare med sexuellt beteende mellan hanar än mellan hona och hane. Även lejonhanar verkar ofta tillbringa perioder tillsammans där de uppvaktar, kelar och även parar sig på samma sätt som de gör med lejoninnor. Med andra ord, homosexualitet är långt ifrån ett exklusivt mänskligt fenomen, men det är bara hos människor det faktiskt möts av motstånd. Stockholm Pride sker i juli varje år och är en stor fest med tusentals deltagare som tillsammans hyllar och ägnar uppmärksamhet åt HBTQ-rörelsen och dess medlemmar. Varje år blir detta firande större och mer omfattande, för att få bort det stigma HBTQ-personer förknippas med.

Inverkan på mänskliga rättigheter

Hur påverkar då dessa fynd samhället i stort och dess syn på homo- och bisexualitet? Ett av de vanligaste och mest ihärdiga argumenten mot homo- och bisexualitet är att det inte är naturligt, att det är en synd och därmed fel. Att kunna bevisa att beteendet förekommer även i djurvärlden – hos ett så väldigt stort antal arter, utöver människan – säger helt emot detta argument och gör det ogiltigt. Det finns då inte mycket kvar för homofober att basera sina åsikter på, och i USA var det denna vetenskap som gjorde att sodomi-lagar togs bort i 14 stater. I Sverige är HBTQ-rättigheter mer omfattande än i stora delar av världen, men även här finns det mycket arbete kvar. Det faktum att Stefan Löfven deltar i Pridefestivalen tillsammans andra stora och viktiga politiker har stor inverkan på hur festivalen och det som den uppfattas som av gemene man, vilket påverkar hela rörelsen till det bättre.